తెలుగు మాండలికాలు (పార్ట్ 2-10)

On

గునపం =గడ్డపార, గడారు,గడ్డపలుగు గాబు =  కలుపు. కాడిమాను =పూజు, పూదు, కాండి, కాణి, కాడి,కాడిమాను. నాగలి =  నాగేలి ,మడక,  నాగలి ఏటికర్ర =ఏటికోల, ఏడికర్ర , నొగ , నగ గాను =గాలు , గారె,  గిర్ర,  పయ్యె, చక్రం ,ఉండ మేడి =మేడితోక , పాలె, మేడి మదుం =తూము మోట =మోట, కపిల నారు =నారు ,తుకం  (వరినారు,మిరపనారు ….మొదలైనవి)    

గునపం =గడ్డపార, గడారు,గడ్డపలుగు

గాబు =  కలుపు.

కాడిమాను =పూజు, పూదు, కాండి, కాణి, కాడి,కాడిమాను.

నాగలి =  నాగేలి ,మడక,  నాగలి

ఏటికర్ర =ఏటికోల, ఏడికర్ర , నొగ , నగ

గాను =గాలు , గారె,  గిర్ర,  పయ్యె, చక్రం ,ఉండ

మేడి =మేడితోక , పాలె, మేడి

మదుం =తూము

మోట =మోట, కపిల

నారు =నారు ,తుకం  (వరినారు,మిరపనారు ….మొదలైనవి)

 

 

Views: 1
Tags:

About The Author

News India Telugu Desk Picture

ఏ పార్టీలకు కొమ్ముకాయకుండా..నీతి , నిజాయితీలే పెట్టుబడులుగా నిఖార్సైన వార్తలను అందిస్తోంది న్యూస్ ఇండియా తెలుగు దినపత్రిక. మెరుగైన సమాజం ధ్యేయంగా డైనమిక్ జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహిస్తోంది. 

Post Comment

Comment List

Latest News