#Draft: Add Your Title

#Draft: Add Your Title

సోమవారం రోజున అయోధ్యలో రాముని ప్రాణ ప్రతిష్ట కార్యక్రమం ఉన్నందున పులిగిల్ల గ్రామంలోనీ ప్రతి ఒక్కరూ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం వద్ద ప్రత్యేక పూజ కార్యక్రమం ఉంటుంది కావున అందరూ రావాలని కోరుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ ఇంటి వద్ద 5 దీపాలను వెలిగించాలని తెలియజేశారు.

Views: 4

Post Comment

Comment List

Latest News

నాలుగు లేబర్ కోడ్ లు కార్మికులకు ఉరితాళ్ళు నాలుగు లేబర్ కోడ్ లు కార్మికులకు ఉరితాళ్ళు
        నాలుగు లేబర్ కోడ్ లు కార్మికులకు ఉరితాళ్లు. లేబర్ కోడ్ ల రద్దుకై 23 మహ.బాద్ లో రాష్ట్ర సదస్సును జయప్రదం చేయండి.    ఐఎఫ్ టియు
కాంగ్రెస్ విజయం
నీట్ పరీక్ష రద్దు చేయండి
రైతుల దగ్గర నిల్వ ఉన్న అదనపు పొగాకును కొనుగోలు చేయాలి: బడుగు వెంకటేశ్వర్లు
అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు
పదవులలో పాలకవర్గం
పదవులలో పాలకవర్గం బాధ్యతలు