తెలుగు మాండలికాలు పార్ట్- 1(10)

On

భక్ష్యాలు =      బొబ్బట్లు,   పోలెలు,  బచ్చాలు ,  ఓలిగలు. మురుకులు=    కారం చుట్టలు,  చక్రాలు ,  కారప్పూసలు అరిసెలు =   అత్రాసలు ,  అరిసెలు,  అరిసెప్పాలు కర్జికాయలు=  కర్జికాయలు,  గరిజలు. చలిమిడి=      సలిపిండి, నువ్వుల వుండలు=నువ్వుల ముద్దలు ,  నువ్వుల గట్టాలు,  నువ్వుల లడ్డూలు,  సమిలిపిడిసెలు పల్లీ చెక్కలు =పల్లీ చెక్క,   బుడ్డల గట్టాలు,  పల్లీ పట్టీ. చకినాలు =       సకినాలు,   చకినాలు. తీపి పొంగనాలు=   గుంట […]

భక్ష్యాలు =      బొబ్బట్లు,   పోలెలు,  బచ్చాలు ,  ఓలిగలు.

మురుకులు=    కారం చుట్టలు,  చక్రాలు ,  కారప్పూసలు

అరిసెలు =   అత్రాసలు ,  అరిసెలు,  అరిసెప్పాలు

కర్జికాయలు=  కర్జికాయలు,  గరిజలు.

Read More ప్రజా తీర్పును స్వాగతిస్తున్నాను

చలిమిడి=      సలిపిండి,

Read More గ్రామ ఇప్ప కృష్ణ ఆధ్వర్యంలో దామోదర్ రాజనర్సింహ మరియు త్రిషమా గారి పుట్టిన రోజు వేడుకలను మస్లాపుర్లో ఘనంగా జరిపారు

నువ్వుల వుండలు=నువ్వుల ముద్దలు ,  నువ్వుల గట్టాలు,  నువ్వుల లడ్డూలు,  సమిలిపిడిసెలు

Read More దామోదర్ రాజనర్సింహ మరియు కూతురు త్రిషమా పుట్టినరోజు వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు

పల్లీ చెక్కలు =పల్లీ చెక్క,   బుడ్డల గట్టాలు,  పల్లీ పట్టీ.

చకినాలు =       సకినాలు,   చకినాలు.

తీపి పొంగనాలు=   గుంట పొంగనాలు (తీపి ,కారం),పొంగడాలు

గవ్వలు =             గవ్వలు  (కారం,బెల్లం,చక్కెర)

 

 

 

 

 

 

Views: 2
Tags:

About The Author

News India Telugu Desk Picture

ఏ పార్టీలకు కొమ్ముకాయకుండా..నీతి , నిజాయితీలే పెట్టుబడులుగా నిఖార్సైన వార్తలను అందిస్తోంది న్యూస్ ఇండియా తెలుగు దినపత్రిక. మెరుగైన సమాజం ధ్యేయంగా డైనమిక్ జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహిస్తోంది. 

Post Comment

Comment List

Latest News